หน้าแรก

Webmaster : pisanu3041@gmail.com

                  pchaisang5721@gmail.com


งานวิจัย นนร. (ประจำปี 64)

  

1. การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินสำหรับงานทางด้วยขยะพลาสติกรีไซเคิล

2. การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สะพานเหล็กจำลองแบบชั่วคราว

3. การศึกษาพฤติกรรมของการ์ดเรลในการต้านทานแรงกระแทก ด้วยวิธีตุ้มน้ำหนักเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางถนน

4. การศึกษาพฤติกรรมของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีเหล็กเสริมสองชั้นภายใต้การรื้อถอนด้วยวัตถุระเบิด

5. การศึกษาและการจัดการเส้นทางคมนาคมและสิ่งปลูกสร้างที่ขว้างทางน้ำในพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยใช้โปรแกรมกูเกิลเอิร์ทเอ็นจิน, กรณีศึกษา: จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี


  
งานวิจัย นนร. (ประจำปี 66)

  

1. การศึกษาอลูมิเนียมคอนกรีตที่ใช้สร้างผนังที่มีผลต่อความสามารถในการต้านทานการเจาะของหัวกระสุนปืนเล็กยาว M16 ขนาด 5.56 มม.  

2. การศึกษาพฤติกรรมของแปเหล็กรูปหมวก

3. การศึกษา BIM ถอดปริมาณงาน โครงการในการก่อสร้าง

4. การศึกษาคุณสมบัติของดินซีเมนต์ต่ำกว่ามาตรฐานปรับปรุงด้วยผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิล

5. การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือชะลอความเร็วในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
งานวิจัย นนร. (ประจำปี 65)

  

1. การศึกษาคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์กลาส เพื่อทดแทนการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้าง

2. การศึกษาการตรวจสอบท่อประปาแตกรั่วโดยใช้สัญญาณเสียง ด้วยระบบ Machine Learning และ AI

3. การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของคอนกรีตพรุนผสมกับวัสดุฝาขวดเหลือใช้สำหรับทางเดินเท้า

4. การศึกษาและวิเคราะห์ผังการเดินรถไฟเพื่อให้บริการสำหรับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย           

5. การจัดการสี่แยกจราจรด้วยแบบจำลองสัญญาณไฟจราจรแบบแปรผัน


  
งานวิจัย นนร. (ประจำปี 62)

  

1. การออกแบบแผ่นดินระเบิดโพรงแบบเส้นโดยใช้วัตถุระเบิด C4

2. การศึกษาการออกแบบ Shear Stud บน Composite Floor

3. การรีไซเคิลของเศษคอนกรีต

4. การศึกษาการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ณ รร.นายร้อย จปร. และบริเวณชุมชนใกล้เคียง

5. การพัฒนาคอนกรีตทางเลือกโดยใช้โฟม

6. การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กจำลองด้วยระเบียบวิธี Finite Element


  
งานวิจัย นนร. (ประจำปี 63)

  

1. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อการทับถมของตะกอน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำน่านส่วนบน

2. การประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

3. การสร้างแบบจำลองการวางแผนอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับอาคารสาธารณะ

4. โครงการพัฒนาความสามารถในการตัดของ Linear Shaped Charge จาก C-4 สำหรับการรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก

5. การเปรียบเทียบต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ด้วยวิธีออกแบบ ASD และ LRFD

6. การศึกษาคุณสมบัติแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณสมบัติด้วยพลาสติกโพลีโพรพิลีน